Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Ohlédnutí se za prací Dětského domova v Kroměříži slovy ředitelky Anny Hejné u příležitosti 10. výročí jeho vzniku.


Zveřejněno 9.10.2007

Dětský domov má svoje kořeny v Hošticích jako domov internátního typu, kde v roce 1952 byl umístěn v bývalém zámečku hraběte Dubského.V srpnu roku 1996 došlo k jeho přestěhování do města Kroměříže, kde k tomuto účelu byl zrekonstruován bývalý obytný dům na ulici U Sýpek č. 1306.

Má dvě klasické rodinné skupiny a jednu uspořádanou formou 4 bytů,což po desetileté zkušenosti se nám velmi osvědčilo. Jeho kapacita je pro 24 dětí.

Byly tak vytvořeny všechny podmínky pro reedukci výchovných problémů u dětí. Za tuto dobu oceňuji možnosti dostupnosti všech typů škol, spolupráci se školskými a zdravotnickými zařízeními a jejich odborníky a zapojení dětí do zájmových kroužků ve městě.

Jako priorita našeho domova je výběr pedagogických pracovníků se zaměřením na dobré zvládnutí zájmové činnosti. Naši vychovatelé se ve větší míře zaměřují na sport. Děti se učí lyžovat, bruslit, plavat, jezdit na kole, chodí hrát míčové hry do tělocvičny DM Štěchovice, ZŠ Zachar. Radost jim přinášejí víkendové pobyty v Hostýnských horách a v Chřibech.V zimě jezdí lyžovat do Jizerských hor a na Rusavu. V létě v době letních prázdnin jsou na rekreačních pobytech, na táborech a v ozdravovnách. Pravidelně jezdíme na zahraniční rekreaci do Ilálie. Navázali jsme spolupráci s Dětským domovem v Koliňanech u Nitry na Slovensku, kam se chystáme v příštím roce.

Naše děti se zapojily do sportovních a uměleckých soutěží organizovaných sponzory a domovy v rámci Zlínského kraje, kde se nám děti i dobře umístily. Náš domov zase pro ostatní organizuje soutěž "Hoří". Snažíme se děti zapojit do aktivit ve výtvarné a kulturní činnosti. V rámci regionální soutěže "Nejmilejšího koncertu" ve Smolině, jsme se umístili na 3.místě s tancem "Cha-cha" a postoupili jsme i do celostátního kola v Kolíně.

Navštěvujeme kulturní akce pořádané v našem městě. Spolupracujeme s Domovem důchodců na Erbenově nábřeží, se školní družinou ZŠ Zachar a studenty Střední zdravotnické školy v Kroměříži. Na vzájemná setkání se děti vždy moc těší.

Všechno to, co uskutečňujeme, není možné dělat bez finančních prostředků. Dovolte mi, abych poděkovala všem co se o nás starají a podporují. Jsou to: zřizovatel Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně, nadace, město Kroměříž, naši patroni "hasiči" a sponzoři. Všichni pochopili , že naše práce má velký společenský význam.

Zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti každého dítěte, individuální přístup, rozvoj jeho schopností, potřeb i nadaní. Snažíme se dětem vytvořit zázemí, pocit bezpečí, radosti, úcty a pochopení. Že to není lehký úkol, to víme všichni co pracujeme v dětském domově. Naše povolání je posláním a děti zdrojem inspirace pro naši práci. Na konci této cesty mělo by být šťastné samostatné dítě, schopno začlenit se do společnosti. Pokud se nám to podaří, můžeme si říci, že jsme vykonali dobrou práci. Jak prof. Zdeněk Matejček řekl, " každý z nás musí být umělcem a každé dítě je originální umělecké dílo a hlavně při jeho tvoření nesmíme udělat moc chyb. Přeji nám všem , ať jsme jen dobrými umělci.

Když se naplní naše poslání, tak zařízení pro děti s ústavní výchovou budou stále patřit mezi významná školská zařízení v celé naší společnosti.Poděkování patří všem lidem, kteří přispívají k této podpoře.Anna Hejná, ředitelka
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |