Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Akce DD Zlín ,,Hoří 2013"


Zveřejněno 18.9.2013 / Příloha k aktualitě

Tradičně začátkem školního roku jsme se vydali na akci pořádanou Dětským domovem Zlín – Lazy s názvem „Hoří“. Toto setkání mělo pořadové číslo sedm a zajímalo nás, co si pro nás organizátoři pro tentokrát přichystali. V předchozích ročnících se probrala témata integrovaného záchranného systému a dalších složek pomocných k těmto složkám, proto nás všetečně zajímalo, co by pro tentokrát mohlo opět „hořet“.

Po příjezdu do domova dětí ze Zlína a rozkoukání se po členité budově celá akce začala a opravdu opět „hořelo“. Letos se probíralo ožehavé téma závislostí, jako sociálně patologických jevů zejména u dětí žijících v dětských domovech. Konkrétně šlo o problematiku alkoholu, cigaret, drog a dalších závislostí včetně gamblerství, voyeurismus, pyromanie a další.

K tomuto ožehavému tématu si pořadatelé přizvali odborníky ze společnosti Madio, kteří se na tyto problematiky specializují a mají vytvořený koncept komunikace většího počtu dětí s potřebným přístupem a materiály vedoucí k zamyšlení mládeže nad cestami, kterými se bez znalostí daly, či pokoušení dát.

Po úvodním setkání dětí, kterých se nakupilo opravdu hodně, se společně zhlédnul dokumentární film z prostředí mládeže závislých na drogách. Poté byli všichni rozděleni do skupin, ve kterých se pracovalo osobněji na různých úskalích závislostí.

Po počátečním ostychu dětí se diskuze začaly více rozvíjet a ke konci celé akce bylo patrno, že děti s touto problematikou jsou seznámeni ze svého okolí a své dosavadní znalosti si na této akci mohly utřídit a danou problematiku probrat z různých úhlů pohledu. Celou zpáteční cestu jsme probírali náměty na toto ožehavé téma a ještě po večeři jsme se k celé problematice vraceli v diskuzi nad dalšími podrobnostmi. Děkujeme organizátorům, že tuto akci zorganizovali a už se těšíme, jaké téma budeme v příštím roce „hasit“.
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |