Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Výstava fotografií ze života v dětském domově Kroměříž


Zveřejněno 10.9.2015 / Příloha k aktualitě

V pondělí 7. 9. 2015 proběhla v prostorách Domu kultury Kroměříž vernisáž k výstavě fotografií o životě dětí z dětského domova Kroměříž. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, místostarosta PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., vedoucí odboru školství Mgr. Jiří Pánek, ředitelka DK Mgr. Daniela Hebnarová a další hosté.

V úvodním vystoupení poděkovala ředitelka Anna Hejná představitelům města, institucím, organizacím a sponzorům za podporu, kterou dlouhodobě dětem z dětského domova věnují.

Rovněž vyjádřila poděkování ředitelce Domu kultury Mgr. Daniele Hebnarové za poskytnutí prostor. Ve svém příspěvku zejména ocenila snahu všech, kteří pro děti z dětského domova vytvářejí podmínky pro smyslné trávení volného času.

Aktivní volnočasové aktivity hrají významnou roli v prevenci patologických jevů a současně napomáhají zdravému vývoji osobnosti dětí a mládeže.

Paní ředitelka ocenila přístup společnosti k dětem vyrůstajícím bez rodičů. Jako příklad oblasti, v níž by uvítala větší angažovanost státních institucí, zmínila podporu mladých lidí při startu do dospělého života po opuštění dětského domova.

Součástí vernisáže byl i krátký kulturní program, který si pro diváky připravily děti z dětského domova v Kroměříži. Předvedli ukázku recitace a moderního tance a během vystoupení byli několikrát srdečně odměněni spontánním potleskem.
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |