Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Ohlédnutí se za dvaceti léty dětského domova v Kroměříži


Zveřejněno 26.10.2015

Staré přísloví praví, že „čas plyne rychle jako voda“; přesně tato myšlenka mě napadá, když vzpomínám na prožitá léta v dětském domově. Ani se mě nechce věřit, že už zde, v poklidné kroměřížské čtvrti U Sýpek, žijeme tak dlouho. Konkrétně od roku 1995, tedy celých dvacet let.
Pokud se mě dnes někdo zeptá na nezbytnost přemístění našeho zařízení z Hoštic, kde jsme společně s dětmi žili od roku 1953, odpovím, že stěhování bylo nutné a přineslo mnohé klady. Důvodů přesunu bylo více: jeden z hlavních je v současné době zakotven přímo v zákoně č 109/2002 Sb., který všem školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ukládá povinnost vybudovat domov rodinného typu. A to se nám v Kroměříži podařilo. Byla to tenkrát, před dvaceti roky – tedy v době, kdy uvedený zákon ještě zdaleka nespatřil světlo světa - z naší strany skutečně nadčasová záležitost. A protože jsme nechtěli usnout na vavřínech, vytvořili jsme pro jednu výchovnou skupinu, složenou z dospívajících dětí, téměř samostatné bydlení v podobě čtyř samostatných bytů.
Přestěhování do Kroměříže přineslo pro naše děti i zaměstnance další nemalé výhody. Z důvodu lepší dostupnosti je dětem a teenagerům umožněno navštěvovat všechny typy škol v základním školství a na výběr mají i bohatou nabídku středních škol. Pro pedagogy a sociální pracovnici je přístupnější spolupráce se školskými zařízeními či institucemi sociální péče jako jsou PPP, SPC, SVP či OSPOD.
V průběhu let jsme postupně navázali spolupráci se studenty SZŠ v Kroměříži, ŠD ZŠ Zachar, DM Štěchovice nebo ZŠ Hulín. Naše zařízení navštěvují i studenti VOŠPgS, kteří zde vykonávají svoji odbornou praxi a ve spolupráci s vychovateli se podílí na výchovném procesu.
Rovněž v oblasti zdravotní péče nabízí Kroměříž dětem širokou paletu možností; od té pravidelné, zajišťované praktickým lékařem MUDr. Petrem Hadrabou, až po různé specialisty v ordinacích, jako je ortodoncie, stomatologie gynekologie, chirurgie, kožní, alergologie či psychiatrie. S odborníky PL Kroměříž má naše zařízení velmi dobré zkušenosti.
Největší rozdíl oproti Hošticím nabízí Kroměříž v oblasti, která je vedle školní docházky pro zdravý vývoj našich dětí bezesporu nejdůležitější, totiž v oblasti smysluplného trávení volného času. Využíváme nabídky SVP Šipka, DM Štěchovice, samostatných kroužků přímo ve městě, ale i volnočasová zařízení pro veřejnost, jako jsou posilovny, plavecký bazén, zimní stadión, koupaliště Bajda nebo rekreační středisko na Bagráku. V této oblasti spolupracujeme i s MC Klubíčko, Domovem pro seniory na Erbenově nábřeží a dalšími institucemi.
Přínosná je spolupráce s Městem Kroměříž, zejména v rámci různých zájmových a finančních projektů. Velmi si vážím sponzorské pomoci ze strany firem a organizací zlínského regionu a možnosti zapojení našich dětí do brigádnické činnosti v těchto firmách a institucích.
Jedním z hlavních cílů edukačního procesu v dětském domově je příprava na budoucí povolání a začlenění našich dětí a dospívajících do samostatného života ve společnosti. Vedeme je k samotnosti, důraz klademe na sebeobslužné činnosti. Cílem těchto snah je, aby dokázali hospodařit s finančními prostředky při nákupu potravin a oblečení, uměli si připravit jídlo, uklidit pokoj a okolí, prát a žehlit osobní věci. Nezbytnou součástí výchovně vzdělávacích aktivit je environmentální výchova v podobě péče o faunu a flóru v našem zařízení.
Všechny pracovníky našeho zařízení těší profesní úspěchy našich „dětí.“ Některým z nich se již podařilo absolvovat vysokou školu, dvě děvčata v současné době na vysoké škole studují. Můžeme se pyšnit jednou inženýrkou, bakalářkou, diplomovaným specialistou. Uznání si však zasluhují i naši úspěšní studenti středních škol a středních odborných učilišť.
Nelehkou, ba v mnoha případech náročnou situací je odchod z dětského domova. Naší snahou je, ve spolupráci se sociálními kurátory, tento důležitý životní krok mladým lidem co nejvíce usnadnit. Stává se, že ne všichni odcházející naleznou takové uplatnění, jaké by bylo zapotřebí z hlediska sociální inkluze zapotřebí a jaké by si sami představovali. V této oblasti vidím určitý dluh společnosti, která by měla nabízet větší možnosti v oblasti hledání adekvátního zaměstnání a ubytování.
Na závěr tohoto ohlédnutí bych ráda vyslovila poděkování všem lidem dobré vůle, kterým není lhostejný osud dětí bez pevného rodinného zázemí, za jejich ochotou pomoci při jejich výchově a umožnění rozvoje jejich osobnosti po všech stránkách. Moje poděkování za spolupráci patří všem sponzorům, firmám a veřejnosti, kteří nás podporují. Naše díky patří nadacím, zejména nadaci Terezy Maxová, nadaci Dejme dětem šanci či nadaci společnosti Albert, za jejich podporu dětí ve studiu, zájmové činnosti dětí, v dotaci ubytování a cestovného.
Dále bych srdečně poděkovala za obětavou spolupráci lidem, kteří se zasloužili o vybudování tohoto zařízení, konkrétně RNDr. Juriku Hájkovi, Mgr. Vlastě Machalové, Mgr. Miroslavu Budíkovi a Mgr. Lence Janalíkové.
Poděkování patří i všem kolegům, bez jejichž působení by nebylo možné tuto náročnou práci vykonávat; práce pro nás není zaměstnáním, ale především posláním.
Jsem ráda, že za těch uplynulých dvacet let se nám podařilo vychovat a podpořit spoustu dětí, které se nám zapsaly do naší mysli a srdce – vždy pociťujeme velkou radost, když se jim v životě daří!
Věřím v dobrou budoucnost dětských domovů, jejichž činnost je založena na ušlechtilé myšlence - pomoci dětem v jejich nesnadném životním období.

Anna Hejná, ředitelka DD
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |