Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Den otevřených dveří Dětského domova Kroměříž


Zveřejněno 11.12.2017 / Příloha k aktualitě

V našem dětském domově jsme uspořádali ve čtvrtek 16. listopadu Den otevřených dveří DD Kroměříž, naše pozvání přijali žáci základních škol ZŠ U Sýpek, ZŠ Komenského a ZŠ praktické a speciální 1. máje Kroměříž. Děti byly seznámeny s prostory a chodem našeho dětského domova a zejména je pak zajímalo, jak se vůbec žije dětem v dětském domově. Ve svátečně upravené jídelně bylo dětem nabídnuto pohoštění, které nachystali naše paní vychovatelky s dětmi a za projekce fotografií jsme si pak společně povídali o životě v dětských domovech. Naše děti navštěvují základní školy, střední školy a odborná učiliště, některé z nich se již připravují na maturitu a dokonce máme tři úspěšné studentky vysokých škol. Ve volném čase se jim snažíme nabídnout co nejvíce zájmových aktivit ve všech oblastech. Zejména ve sportovní se můžeme pochlubit velkými úspěchy, o čemž svědčí množství diplomů a pohárů na rodinných skupinách. Mezi ostatními DD Zlínského kraje se v soutěžích pravidelně umísťujeme na místech vítězů. Tento rok jsme dokonce vyhráli první místo na celorepublikovém festivalu dětských domovů v Praze. Po tomto uvítání proběhla prohlídka domova a prostorů jednotlivých skupin, malý návštěvníci si se zájmem prohlédli pokojíčky dětí a mohli se i potkat s některými staršími dětmi. Potom si paní vychovatelky, kterým v DD říkáme tety, děti rozdělily a odvedly si je na jednotlivá soutěžní stanoviště, kde měly nachystány zábavné soutěže a hry především s preventivní a environmentální tématikou. Na konci hotových úkolů byli naši hosté vyhodnoceni a převzali připravené odměny, nakonec ale s malým dárkem odcházeli všechny děti. Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné a pohodové atmosféře a my jen můžeme poděkovat žáčkům kroměřížských základních škol a jejich paním učitelkám za tak milou návštěvu.
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |