Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Ekologická výstava v Dětském domově Kroměříž


Zveřejněno 4.11.2009 / Příloha k aktualitě

Ekologická výchova má v Dětském domově Kroměříž významné postavení. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme především o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.
Dne 20. října 2009 byla v našem zařízení zahájena malá výstava, která prezentovala veškeré činnosti, jež děti v rámci ekologické výchovy provozují. "Environmentální výchova je u nás na vysoké úrovni. Vystavené fotografie zprostředkovávají přímé zážitky našich dětí při různých aktivitách i prázdninových a víkendových pobytech. Naším posláním je připravit děti na samostatný život ve společnosti. Věřím, že si budou odnášet i životní styl, který bude úzce spjatý s pěkným vztahem přírodě" uvedla paní ředitelka Anna Hejná.
O výstavu se zasloužila především vychovatelka Dušana Valošková, která se environmentálním aktivitám s dětmi věnuje nejvíce. Třídíme odpad, spolupracujeme se psím útulkem Čápka a Hubert centrem, kam děti nosí koním suché pečivo. Věnujeme se cykloturistice s poznáváním přírody, účastníme se akcí města - například Dne bez aut nebo úklidu Barbořiny, sbíráme kaštany pro lesní zvěř. Zaměřili jsme se také na ornitologii. Děti pozorování ptactva moc baví. Sledují přílety a odlety stěhovavých ptáků i jejich hnízdění. Chodíme krmit vodní ptáky k řece Moravě a sypeme i do krmítka v domově. Děti se starají i o vlastní malá zvířátka, například křečky a rybičky.
Ekologická výchova jde u nás v domově ruku v ruce s výchovou citovou. Děti navazují vztah se zvířaty a učí se vidět v přírodě její kouzlo a krásy.
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |