Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
aktuality

Dětský domov Kroměříž


Přátelská návštěva v Dětském domově v Kolíňanech


Zveřejněno 15.2.2010 / Příloha k aktualitě

V rámci vzájemné spolupráce mezi našimi domovy jsme 4.února uskutečnili výlet za našimi přáteli na Slovensko. Po velmi milém přivítání nás paní ředitelka seznámila s koncepcí a úlohou všech pedagogických pracovníků a dalších odborníků, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu v tomto zařízení. Měli jsme tak možnost poznat metody a formy práce, které využívají a porovnat je s těmi našimi.
Po prohlídce dětského domova jsme odjeli do budovy, která je součástí DD Kolíňany a jsou v ní umístěny starší děti s výchovnými problémy. S pedagogy zde úzce spolupracují psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice. Seznámili jsme se s režimem, službami vychovatelů a funkčností celého tohoto systému. Na závěr jsme domluvili tradiční letní výměnné pobyty našich klientů.
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |