Dětský domov Kroměříž
Úvodní stránka prezentace Přidat k oblíbeným položkám
naše plány

Dětský domov Kroměříž


vlastní kresba
 • Našim cílem je dosažení dobrých prospěchových výsledků , které umožní dětem jejich pokračování ve studiu na středních odborných školách, v případě jejich dobrých výsledků i na vysokých školách.
 • Zapojení do bohaté zájmové činnosti v oblasti sportovní , umělecké a kulturní v rámci domova a jiných institucí mimo domov. Získat dovednost v plavání, bruslení,lyžování, jízdy na kole.Účastnit se kroužků a aktivit jako např. fotbal, florbal, basketbal, aerobik, kuželky, bowling. Zapojit se do kroužku keramiky, výtvarného,pěveckého, dramatického a tanečního.
 • Pokračovat v projektu Hebejte se s Hankou Kynychovou.
 • V rámci Nadace Terezy Maxové v programu Make Connection- Připoj se, účast na jarmarku v rámci regionálního kola.
 • Dobré umístění dětí na akcích v zájmové činnosti dětských domovů ZK v oblasti sportovní a společenské.
 • Zapojení se do Nejmilejšího koncertu v rámci regionálního kola.
 • Ve spolupráci s Nadací Václava a Lívie Klausových podílet se na projektu Startovné do života a Finanční gramotnost.
 • Účast na akcích pořádaných sponzory a jinými institucemi.
 • Účast na akcích pořádaných městem Kroměříž.
 • V rámci Preventivního programu zapojení do všech aktivit na domově i mimo domov /minimalizovat kouření, alkohol a návykové látky/.
 • U EVVO aktivní podíl dětí v této oblasti jak v domově , tak i mimo domov/ Psí útulek, návštěva hipocentra v Polkovicích aj/
 • Zapojení se do všech výtvarných aktivit pořádaných pro děti dětských domovů v průběhu školního roku např. Vlak štěstí aj.
 • Návštěva kulturních akcí /muzikál, kino, divadlo/.
 • Udržet estetickou úroveň celého domova, čistotu a pořádek. Zaměřit se na obnovu nového vybavení pokojů a el. spotřebičů a techniky.
 • Pravidelná údržba a oprava svěřeného majetku šetření i energií a potravinami.
 • Minimalizovat úrazy u dětí, dodržovat bezpečnostní předpisy.
 • Chování zaměstnanců a dětí zaměřit na morální kodex.
 • V době prázdnin účast na rekreačních pobytech, ozdravných lázeňských pobytech ,dle možností i zahraničních pobytech.
 • Oslava Dne dětí na Bagráku
 • Organizace sportovní akce Brannball pro domovy ZK
 • Spolupráce s Dětským domovem v Kolíňanech / SR/
( grafika a aplikace ) DUNA Graphics, s.r.o.
kontakty
Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
( telefon ) 573 331 777 ( mobil ) 739 434 074
( e-mail) dd.km@volny.cz
( datová schránka ) eiuv43g
| stručně o našem zařízení | aktuality | obrázky z našeho života | výroční zpráva | naše plány | sponzoři | úřední deska |